PRIVACYVERKLARING
COASTLINK

Wij respecteren de privacy van al onze websitebezoekers. Daarom zorgen wij ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

Over deze privacyvoorwaarden
Deze privacyvoorwaarden gelden op elk gebruik van de webpagina’s van https://www.coastlink.eu/. Om deze website en de verbonden diensten aan bezoekers beschikbaar te stellen, verwerkt Coastlink persoonsgegevens.

In deze privacyvoorwaarden staat beschreven welke gegevens Coastlink gebruikt voor welke doeleinden en wat we doen om uw privacy te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens
Coastlink verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming.

Door onze website te gebruiken, verklaart u deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Coastlink verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Coastlink?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via h.witjes@coastlink.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om uw gedrag op de website te analyseren, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Coastlink neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coastlink) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Coastlink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 2 jaar > om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Telefoonnummer > 2 jaar > om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • E-mailadres >2 jaar > om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Adresgegevens > 2 jaar > om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • IP-adres > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Internetbrowser en apparaattype > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Websitegedrag > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website

Delen van persoonsgegevens met derden
Coastlink verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coastlink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Coastlink gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Technische cookies
Coastlink gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

Analytische cookies
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Google Maps

Deze privacyvoorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de cookies van Coastlink. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden.

Afmelden voor cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Om inzicht te krijgen in welke cookies u momenteel al in gebruik heeft voor bijvoorbeeld ‘interest based advertising’ kunt u de volgende link raadplegen: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Cookies van derden die geplaatst worden op Coastlink.eu
Google Analytics
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Kijk hier voor meer informatie over Google Analytics en de gebruikte cookies:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Coastlink gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Coastlink.

Google verwerkt nooit uw volledige IP-adres en waarborgt uw anonimiteit zoveel mogelijk. Coastlink ziet bijvoorbeeld niet welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen.

Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ga voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Om te kijken welke instellingen Google hanteert omtrent (gepersonaliseerde) advertenties kunt u https://adssettings.google.com/authenticated raadplegen.

Google Maps
Cookie: Google Maps Cookie
Functie: Functional cookie
Bewaartermijn: 2 jaar

Kijk hier voor meer informatie over Google Maps en de gebruikte cookies:

https://policies.google.com/privacy

Op onze website wordt gebruikt gemaakt van Google Maps op sommige van onze pagina’s. Google kan hier cookies gebruiken om gebruikersvoorkeuren op te slaan of de laatst geselecteerde locatie.

Google Tag Manager
Cookie: Google Tag Manager
Functie: Strikt noodzakelijke cookies
Bewaartermijn: 2 jaar

Kijk hier voor meer informatie over google tag manager en de gebruikte cookies: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Wij gebruiken Google Tag Manager om scripts in te laden op deze website.

Google verwerkt nooit uw volledige IP-adres en waarborgt uw anonimiteit zoveel mogelijk. Wij zien bijvoorbeeld niet welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen.

Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Om te kijken welke instellingen Google hanteert omtrent (gepersonaliseerde) advertenties kun u https://adssettings.google.com/authenticated raadplegen.

Hyperlinks
Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Coastlink heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens Coastlink toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding.

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking?
De Algemene verordening gegevensbescherming verleent een aantal rechten aan bezoekers van websites. Zo mag u ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen.

Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit doet u door een e-mail te sturen naar h.witjes@coastlink.eu.

Om er zeker van te zijn dat u zelf het verzoek tot inzage doet, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Coastlink wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Coastlink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via h.witjes@coastlink.eu

Wijzigingen in de privacyverklaring
Coastlink behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Coastlink en bezoekers aan deze website, of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Coastlink? Neem dan contact op via h.witjes@coastlink.eu.

Coastlink, gevestigd aan Heliosstraat 6 5048 CB, te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Harry Witjes is de Functionaris Gegevensbescherming van Coastlink. Hij/zij is te bereiken via h.witjes@coastlink.eu

Contactgegevens:
https://www.coastlink.eu
Heliosstraat 6
5048 CB Tilburg
The Netherlands
h.witjes@coastlink.eu